FAQs Complain Problems

municipal-laws

कानुन तथा निर्देशिका Supporting Documents
टीकापुर नगरपालकामा मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७८ PDF icon मेलमिलाप केन्द्र संचालन सम्बन्धि कार्यविधि.pdf
स्थानीय तहको योजना प्रिक्रियामा युवा सहभागिता सम्बन्धी कार्यविधि,२०७८ PDF icon युवा सहभागीता सम्बन्धि कार्यविधि२०७८.docx_.pdf
टीकापुर नगरपालिकाको श्रमिक लगत संकलन तथा व्यवस्थापन कार्यविधी, २०७८ PDF icon श्रमिकको लगत संकलन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७८.pdf
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धि कार्यविधि, २०७८ PDF icon सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धि कार्यविधि, २०७८.pdf
टीकापुर नगरपालिकाको स्वास्थ्य तथा सरसफाई नियमावली, २०७८ PDF icon स्वास्थ्य तथा सरसफाई नियमावली_टीकापुर २०७८.pdf
स्थानीय उधोग दर्ता, संचालन ,ब्यबस्थापन, नियमन नियमावली , २०७८ PDF icon स्थानीय उधोग दर्ता, संचालन ,ब्यबस्थापन, नियमन नियमावली , २०७८.pdf
स्थानीय उद्योग दर्ता, संचालन, व्यवस्थापन र नियमन सम्बन्धी ऐन, २०७८ PDF icon स्थानीय उद्योग दर्ता, संचालन, व्यवस्थापन र नियमन सम्बन्धी ऐन, २०७८.pdf
टीकापुर नगरपालिकाको मेयर प्राविधिक शिक्षा छात्रवृत्ति वितरण सम्बन्धि कार्यविधि,२०७८ PDF icon मेयर प्राविधिक शिक्षा छात्रवृत्ति वितरण सम्बन्धि कार्यविधि, २०७८ (पहिलो संशोधनसहित).pdf
टीकापुर नगरपालिकाको सार्बजनिक निजि तथा साझेदारी सम्बन्धि ऐन २०७८ PDF icon टीकापुर नगरपालिकाको सार्बजनिक निजि तथा साझेदारी सम्बन्धि ऐन २०७८.pdf
टीकापुर नगरपालिकाको सार्बजनिक निजि तथा साझेदारी सम्बन्धि ऐन २०७८ PDF icon टीकापुर नगरपालिकाको सार्बजनिक निजि तथा साझेदारी सम्बन्धि ऐन २०७८.pdf

Pages