FAQs Complain Problems

municipal-laws

कानुन तथा निर्देशिका Supporting Documents
स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन , २०७५ PDF icon स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन , २०७५.pdf
टीकापुर नगरपालिकाको बिनियोजन ऐन , २०७५ PDF icon टीकापुर नगरपालिकाको बिनियोजन ऐन २०७५.pdf
टीकापुर नगरपालिकाको बिनियोजन ऐन , २०७५ PDF icon टीकापुर नगरपालिकाको बिनियोजन ऐन २०७५.pdf
टीकापुर नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५ PDF icon आर्थिक ऐन २०७५.pdf
टीकापुर नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५ PDF icon आर्थिक ऐन २०७५.pdf
नगर कार्यपालिका बैठक मिति २०७५ साल बैसाख ११ गते PDF icon २०७५.०१.११.pdf
Tikapur Municipality Financial Act 2074.75 PDF icon Tikapur Municipality Financial Act 2074.75.pdf
टिकापुर नगरपालिका आर्थिक ऐन २०७४.७५ PDF icon Tikapur Municipality Financial Act 2074.75.pdf
Tikapur Office of Municipal Executive Work Division Regulation 2074 PDF icon Tikapur Office of Municipal Executive Work Division Regulation 2074.pdf
Tikapur Municipal Staffs Code of Conduct PDF icon staff code conduct.pdf

Pages