FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सूचना Supporting Documents
अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द रहने बारेको सूचना PDF icon अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द रहने बारेको सूचना.pdf
नगर सभा अधिवेशनमा उपस्थित हुने सम्बन्धी सूचना
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
बाँकीबक्यौता बहाल रकम बुझाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।
साना सिचाई निर्माण तथा मर्मत संभार कार्यक्रम संचालनका लागि सम्झौता गर्न आउने बारेको सूचना PDF icon कृषि विकाश शाखा.pdf
राय सुझाब पेश गर्ने सम्बन्धमा ।
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
एकिकृत जनस्वस्थ शिविर संचालन बारेको सूचना
दर भाउपत्र स्वीकृत गरिएको सम्बन्धमा PDF icon दर भाउपत्र स्वीकृत गरिएको सम्बन्धमा.pdf
सामाजिक सुरुक्षा भत्ताका लागि Biometric Verification अनिवार्य हुने बारेको सूचना

Pages