FAQs Complain Problems

municipal-laws

कानुन तथा निर्देशिका Supporting Documents
बजार व्यवस्थापन ऐन PDF icon बजार व्यवस्थापन ऐन.pdf
नगर शिक्षा ऐन, २०७६ PDF icon नगर शिक्षा ऐन, २०७६.pdf
टीकापुर नगरपालिका स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन, २०७६ PDF icon टीकापुर नगरपालिका स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन, २०७६.pdf
जलचर एवं जलीय जैविक विविधता संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ PDF icon जलचर एवं जलीय जैविक विविधता संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६.pdf
बिपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिका PDF icon विपन्न-नागरिक-औषधि-उपचार-कोष-निर्देशिका२०७५.pdf
टीकापुर नगरपालिका उपप्रमुख अनाथ तथा असहाय छात्रबृति कार्यविधि, २०७६ PDF icon टीकापुर नगरपालिका उपप्रमुख अनाथ तथा असहाय छात्रबृति कार्यविधि, २०७६.pdf
स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ PDF icon स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ .pdf
सार्बजनिक खरिद नियमावली, २०७६ PDF icon sarbajanik kharid niyemawoli2076.pdf
आमासंग उपमेयर कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७६ PDF icon आमासंग उपमेयर कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७६.pdf
टीकापुर नगरपालिकाको आर्थिक सहायता सम्बन्धि कार्यविधि, २०७६ PDF icon टीकापुर नगरपालिकाको आर्थिक सहायता सम्बन्धि कार्यविधि, २०७६.pdf

Pages