FAQs Complain Problems

स्वत:प्रकाशन

प्रकाशन Post date Updated date
हाम्रो सामाजिक मुल्य मान्यता र नैतिक शिक्षा-स्थानीय पाठ्यक्रम-२०८१ (कक्षा ६-८) 07/18/2024 - 11:59 07/18/2024 - 11:59
स्वतः प्रकाशन (२०८० बैसाख देखि २०८० असार सम्म) 08/03/2023 - 17:06 08/03/2023 - 17:06
आ ब २०७९/८० श्रावण देखि जेष्ठ २४ गते सम्मको आयव्यय विवरण 06/07/2023 - 16:00 06/07/2023 - 16:00
स्वत: प्रकाशन (२०७९ माघ १ देखि २०७९ चैत्र मसान्त सम्म) 04/19/2023 - 12:41 04/19/2023 - 12:51
स्वत: प्रकाशन (२०७९ कार्तिक १ देखि २०७९ पौष मसान्त सम्म) 01/27/2023 - 14:15 01/27/2023 - 14:15
स्वत: प्रकाशन (२०७९ श्रावण १ देखि २०७९ असोज मसान्त सम्म) 10/21/2022 - 14:11 10/21/2022 - 20:37
हाम्रो टीकापुर (स्थानीय पाठ्यक्रम कक्षा १-५) 07/22/2022 - 20:10 05/08/2024 - 13:28
कार्यविवरण कर्मचारी 06/16/2021 - 13:49 06/16/2021 - 13:49
सूचना को हक सम्बन्धि ऐन,२०६४,दफा ५ बमोजिम प्रस्तुत गरिएको सार्बजनिक सूचना 03/25/2015 - 16:09 02/03/2017 - 14:52