FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सूचना Supporting Documents
कृषि मेशिनरी मर्मत केन्द्र स्थापना कार्यक्रममा सहभागी हुन इच्छापत्र पेश गर्ने बारेको सूचना | PDF icon suchnaKrishi2-23.pdf
आन्तरिक आयको ठेक्का सूचना | PDF icon thekkaSuchana2-11.pdf
प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची र अन्तरवार्ता परिक्षाको समय तालिका प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना | PDF icon suchanaHealth2-11.pdf
लगत संकलन गरिदिने बारे | PDF icon lagatSankalan2-10.pdf
सूचना | सूचना || सूचना ||| PDF icon suchanakrishi2-9.pdf
सटरहरु ठेक्कामा लगाउने सम्बन्धी सूचना | PDF icon suchanarasaswo2-9.pdf
मनोसामाजिक कार्यकर्ता आवश्यकता सम्बन्धी सूचना | PDF icon Vacancy annoucementhealth.pdf
वडा नं.८ मा मादल व्यावसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सूचना | PDF icon ward8madalwyabasaye.pdf
मासु निर्यात व्यावसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सुचना | PDF icon masuniryatwyabasaye.pdf
गार्मेन्ट व्यावसायलाई सहयोग कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना | PDF icon Garmentwyabasaye.pdf

Pages