FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सूचना Supporting Documents
स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरुका लागि सामग्री खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना | PDF icon swasthe.pdf
सीप विकास तालिम सम्बन्धी सूचना | PDF icon sip bikas.pdf
लगत प्रविष्टिकर्ताको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सुचना | PDF icon antim natija lagat prabisti 12-7.pdf
लगत प्रविष्टिकर्ता पदको दरखास्त स्वीकृत गरिएको तथा प्रयोगात्मक परिक्षाको मिति तय गरिएको सम्बन्धी सुचना | PDF icon lagat prabis exam date.pdf
बाहिरि चक्रपथको सडक खण्ड स्थारोउन्नती का लागि IEE प्रतिबेदन तयारी सम्बन्धी सार्बजनिक सुचना | PDF icon notice purwadhaar.pdf
भुमि सम्बन्धी सुचना | PDF icon suchana bhumi 12-1.pdf
सामाजिक परिचालकको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सुचना | PDF icon antim natija saa.pa_.pdf
तथ्यांक संकलकका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको विवरण प्रकाशित गरिएको सम्बन्धी सुचना ! PDF icon tathyan sankalak11_25.pdf
सूचना ! सूचना !सूचना !!! PDF icon SUCHANA 11-25.pdf
बसपार्क संचालन तथा व्यबस्थापन ठेक्का सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना | PDF icon thekka11_17.pdf

Pages