FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सूचना Supporting Documents
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना | PDF icon bolpatraswikrit10-17.pdf
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना | PDF icon bolpatra swikrit10-16.pdf
आ.व २०७७/०७८ मा स्थापना भएका कृषि तर्फका साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र(पकेट) विकास कार्यक्रम निरन्तरता कार्यक्रममा सहभागी हुन इच्छापत्र पेश गर्ने बारेको दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना| PDF icon pocketbikas.pdf
केरा बालिको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र(पकेट) विकास कार्यक्रममा सहभागी हुन इच्छापत्र पेश गर्ने बारेको सूचना | PDF icon kerabali.pdf
स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन LISA को अन्तिम नतिजा सार्बजनिक गरिएको सूचना | PDF icon lisa sarbajanik.pdf
Re-invitation for sealed quotation PDF icon reinvitation9-30.pdf
Invitation for E-Bids PDF icon e-bid9-30.pdf
Invitation for Electronic Bids PDF icon e-bid 9-26.pdf
Invitation For Electronic Bids PDF icon ebid 9-16.pdf
Invitation for Electronic Bids

Pages