FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सूचना Supporting Documents
नगर सभा बैठकको समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना। PDF icon नगर सभा बैठकको समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना.pdf
सूचना ! सूचना !! सूचना !!! PDF icon सूचना.pdf
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।.pdf
नगर सभाको चौधौं अधिवेशन आह्वान सम्बन्धमा ।
सूचना प्रचार प्रसार गरिदिने सम्बन्धमा। PDF icon 11111-01232024154932.pdf
औषधि उपचारबापत खर्च पाउने व्यक्तिहरुको विवरण बैंकमा पठायको नामावली,प्रथम त्रैमाशिक PDF icon औषधि उपचारबापत खर्च पाउने व्यक्तिहरुको विवरण बैंकमा पठायको नामावली,प्रथम त्रैमशिक.pdf
स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन (LISA) को अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरिएको सूचना। PDF icon स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन (LISA) को अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरिएको सूचना।.pdf
स्थानीय विदा सम्बन्धी सूचना ।
Invitation For Bid PDF icon Invitation for bid Dec.pdf
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

Pages