FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सूचना Supporting Documents
टीकापुर नगरपालिकाको कर्णाली नदीको ढुङ्गा, ग्राभेल र बालुवा उत्खनन् तथा बिक्री वितरण गर्ने कार्यका लागि परिमार्जन प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE Review) अध्ययन प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
छात्रवृतिको विवरण पठाउने सम्बन्धमा ।
दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
खाद्यान्न,दलहन, तेलहन बालीको उत्पादन प्रदर्शन कार्यक्रममा सहभगी हुन इच्छापत्र पेश गर्ने बारेको सूचना ।
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
Invitation For Bid
स्कुल बसको रङ्ग,गति र बिसौनी समबन्धमा ।

Pages