FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सूचना Supporting Documents
टीकापुर नगरपालिकाको नियमन क्षेत्राधिकार भित्र रहेका सहकारी संस्थाका शेयर सदस्यज्युहरुलाई अनुरोध| PDF icon ShareSadasyAnurodh.pdf
दोहोरो सदस्यता लिन नहुने सम्बन्धी सहकारी संस्थाका सदस्यहरुलाई अनुरोध | PDF icon DohoroSadasy.pdf
टीकापुर नगरपालिकाको नियमन क्षेत्राधिकार भित्र रहेका सहकारी संस्थाहरुलाई कोपोमिस संचालन सम्बन्धी अनुरोध| PDF icon CopomisAnurodh.pdf
अन्तरवार्ता परिक्षा स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना | PDF icon AntarwartaSthagitSuchana.pdf
प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सुची र अन्तर्वार्ता परिक्षाको समय तालिका प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना | PDF icon SuchanaPadpurti4-26.pdf
खेलाडी दर्ता फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना | PDF icon KheladiDarta.pdf
प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सुची र अन्तर्वार्ता परिक्षाको समय तालिका प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना | PDF icon ShortListHealth.pdf
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना |
प्रशिक्षार्थि (Program Fello) को आबेदनको लागि सूचना | PDF icon Call-for-Application_Fellowship Program_2022.pdf
मौजुदा सुची दर्ता सम्बन्धी सुचना,!

Pages