FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सूचना Supporting Documents
दरखास्त स्वीकृत तथा अन्तर्वार्ता मिति,समय र स्थान कायम गरिएको सूचना | PDF icon 8-15_5.pdf
लघुउद्यम विकाश सहजकर्ता करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना | PDF icon padpurti suchana laghu uddham.pdf, PDF icon laghu uddham form.pdf
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
बिद्दुतीय टेन्डर गरिएको सम्बन्धि सुचना
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना
कोभिड अस्थाई अस्पताल संचालनका लागि कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना | PDF icon karmachari swasthe_1.pdf, PDF icon medical form.pdf
सामाजिक परिचालकको पदपूर्ति सम्बन्धी अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना | PDF icon suchana final.pdf
साझेदारीमा पशुपन्छी कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सूचना PDF icon पशुपन्छी कार्यक्रम.pdf, PDF icon अनुसूची २ ३.pdf
बिद्दुतीय टेन्डर गरिएको सम्बन्धि सुचना
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

Pages