FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सूचना Supporting Documents
दररेट उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा PDF icon darrate.pdf
म्याद थप गरिएको सुचना!! PDF icon myad thap १२-१९.pdf
रोजगार संयोजक पदका लागि प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सुची प्रकाशित गरिएको सूचना ! PDF icon रोजगार संयोजक पदका लागि प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सुची .pdf
मिति २०७६/११/२५ गतेको स्थानिय विपद व्यबस्थापन समितिको निर्णय PDF icon विपद व्यवस्थापन समिति को निर्णय.pdf
Invitation for Electronic Bids
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना ! PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना ! ११-१३.pdf
Invitation for electronic bids! PDF icon Invitation for electronic bids 11-9.pdf
आधारभूत कुक तालिम सम्बन्धि सुचना ! PDF icon आधारभूत कुक तालिम सम्बन्धि सुचना !.pdf
मेलमिलाकर्ताहरुको आवश्यकता सम्बन्धि सूचना ! PDF icon suchana.pdf
कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सुचना ! PDF icon suchana.pdf

Pages