FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सूचना Supporting Documents
साझेदारीमा पशु प्रवर्धन कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सूचना | PDF icon साझेदारी पशु.pdf
प्राविधिक सहायकको अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना !! PDF icon notice prasa.pdf
सडक आयोजना कालोपत्रे बिद्दुतीय टेन्डर गरिएको सुचना
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना
उद्दम विकाश सहजकर्ताको अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना | PDF icon final laghu uddham.pdf
उद्दम विकाश सहजकर्ताको दरखास्त स्वीकृत तथा अन्तर्वार्ता मिति,समय र स्थान कायम गरिएको सूचना | PDF icon sahajkarta shortlist.pdf
पुन प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सुची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना | PDF icon प्रा स 8-25.pdf
Invitation for Electronic Bids! PDF icon e-bid 8-22.pdf
युवा प्रतिभा खोजी तथा प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्तर्गत विचार लेखन प्रतियोगितामा सहभागी हुने बारे सूचना | PDF icon suchana edu.pdf
सडक आयोजना कालोपत्रे सम्बन्धि बिद्दुतीय टेन्डर गरिएको सुचना

Pages