FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सूचना Supporting Documents
बिद्दुतीय टेन्डर गरिएको सम्बन्धि सुचना
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना
सामाजिक परिचालकको अन्तर्वाता मिति तय गरिएको सम्बन्धी सूचना ! PDF icon suchana7-17_1.pdf
नगरपालिका सिल गरिएको सम्बन्धी सूचना | PDF icon Suchana 6-21.pdf
सामाजिक परिचालकको दरखास्त स्वीकृत तथा अन्तर्वार्ताको मिति, समय र स्थान कायम गरिएको सूचना | PDF icon suchana 06-19.pdf
प्राविधिक सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा पदपूर्ति प्रक्रिया स्थगित गरिएको सूचना | PDF icon 06 18.pdf
Invitation of e-bid for supply and delivery of medicine PDF icon Ebid notice 4oct.pdf
Invitation for Electronic Bids! PDF icon invitation for e-bid 06-06.pdf
अन्तिम योग्यताक्रमको सुची प्रकाशित गरिएको सूचना !! PDF icon suchana_1.pdf
सामाजिक परिचालक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना | PDF icon suchana.pdf, PDF icon form.pdf, PDF icon karyebibaran.pdf

Pages