FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सूचना Supporting Documents
सटरहरु ठेक्कामा लगाउने सम्बन्धी सूचना | PDF icon suchanarasaswo2-9.pdf
मनोसामाजिक कार्यकर्ता आवश्यकता सम्बन्धी सूचना | PDF icon Vacancy annoucementhealth.pdf
वडा नं.८ मा मादल व्यावसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सूचना | PDF icon ward8madalwyabasaye.pdf
मासु निर्यात व्यावसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सुचना | PDF icon masuniryatwyabasaye.pdf
गार्मेन्ट व्यावसायलाई सहयोग कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना | PDF icon Garmentwyabasaye.pdf
नमुना सहकारी प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सूचना | PDF icon NamunaSahakari.pdf
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना | PDF icon bolpatraswikrit01-08.pdf
सूचना | सूचना || सूचना ||| PDF icon suchanaKrishisakha.pdf
प्रशिक्षार्थी छनौट सम्बन्धी सूचना | PDF icon prashixarthi.pdf
प्रशिक्षार्थी छनौटका लागि अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना | PDF icon suchanaaarthikbikas01-06.pdf

Pages