FAQs Complain Problems

विज्ञापन कर

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोहि दिन , सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष / वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
आर्थिक ऐन अनुसार
आवश्यक कागजातहरु: 

१) निबेदन र संस्थाको प्रमाणित कागजात 

२) सम्बन्धित स्थानीय तहमा तिर्न बुझाउन पर्ने व्यावसाय र अन्य करको प्रमाणित प्रतिलिपि