FAQs Complain Problems

प्रयोगात्मक परिक्षामा उतिर्ण भएका नगर प्रहरीको अन्तरबार्ता हुने मिति,समय र स्थान र सहभागीहरुको नामावलि सम्बन्धि सूचना