FAQs Complain Problems

आ.व.२०७३/७४ मा भत्ता/वृत्ति प्राप्त गर्ने जेस्ठ नागरिक,एकल महिला ,लोपोन्मुख जाति ,असक्त,अपाङ्ग तथा लक्षित वर्ग का बालबालिका नवबली बिबरण मूल अभिलेख (२०७२ पौष)