FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सूचना Supporting Documents
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना | PDF icon bolpatra swikrit 12-20.pdf
सूचना ! सूचना !! सूचना !!! PDF icon suchana 12-19.pdf
Invitation For Electronic Bids ! PDF icon e-bid 12-18.pdf
Invitation For Electronic Bids ! PDF icon e-bid 12-6.pdf
स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरुका लागि सामग्री खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना | PDF icon swasthe.pdf
सीप विकास तालिम सम्बन्धी सूचना | PDF icon sip bikas.pdf
लगत प्रविष्टिकर्ताको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सुचना | PDF icon antim natija lagat prabisti 12-7.pdf
लगत प्रविष्टिकर्ता पदको दरखास्त स्वीकृत गरिएको तथा प्रयोगात्मक परिक्षाको मिति तय गरिएको सम्बन्धी सुचना | PDF icon lagat prabis exam date.pdf
बाहिरि चक्रपथको सडक खण्ड स्थारोउन्नती का लागि IEE प्रतिबेदन तयारी सम्बन्धी सार्बजनिक सुचना | PDF icon notice purwadhaar.pdf
भुमि सम्बन्धी सुचना | PDF icon suchana bhumi 12-1.pdf

Pages