नगरपालिकाले संचालनमा ल्याएको साईट कस्तो लाग्यो ?

राम्रो
90% (36 votes)
नराम्रो
10% (4 votes)
Total votes: 40