नगरपालिकाले संचालनमा ल्याएको साईट कस्तो लाग्यो ?

राम्रो
87% (116 votes)
नराम्रो
13% (17 votes)
Total votes: 133