नगरपालिकाले संचालनमा ल्याएको साईट कस्तो लाग्यो ?

राम्रो
88% (107 votes)
नराम्रो
12% (15 votes)
Total votes: 122