नगरपालिकाले संचालनमा ल्याएको साईट कस्तो लाग्यो ?

राम्रो
91% (39 votes)
नराम्रो
9% (4 votes)
Total votes: 43