FAQs Complain Problems

municipal-laws

कानुन तथा निर्देशिका Supporting Documents
बिपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिका PDF icon विपन्न-नागरिक-औषधि-उपचार-कोष-निर्देशिका२०७५.pdf
टीकापुर नगरपालिका उपप्रमुख अनाथ तथा असहाय छात्रबृति कार्यविधि, २०७६ PDF icon टीकापुर नगरपालिका उपप्रमुख अनाथ तथा असहाय छात्रबृति कार्यविधि, २०७६.pdf
स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ PDF icon स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ .pdf
सार्बजनिक खरिद नियमावली, २०७६ PDF icon sarbajanik kharid niyemawoli2076.pdf
आमासंग उपमेयर कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७६ PDF icon आमासंग उपमेयर कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७६.pdf
टीकापुर नगरपालिकाको आर्थिक सहायता सम्बन्धि कार्यविधि, २०७६ PDF icon टीकापुर नगरपालिकाको आर्थिक सहायता सम्बन्धि कार्यविधि, २०७६.pdf
टीकापुर नगरपालिकाको हाम्री छोरी प्यारी छोरी कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७६ PDF icon टीकापुर नगरपालिकाको हाम्री छोरी प्यारी छोरी कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७६.pdf
अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) ऐन, २०७५ PDF icon अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन ऐन, २०७५.pdf
अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) ऐन, २०७५ PDF icon अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन ऐन, २०७५.pdf
टीकापुर नगरपालिकामा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा ब्यबस्थापन गर्न बनेको ऐन , २०७५ PDF icon नगर विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा ब्यबस्थापन गर्न बनेको ऐन , २०७५.pdf

Pages