FAQs Complain Problems

जनतासंघ मेयर उपमेयर कार्यक्रम

Read More

पाचौं नगरसभा अधिवेशन

Read More

वार्षिक सार्बजनिक सुनुवाई कार्यक्रम

Read More

रास्ट्रपति रनिंग सिल्ड विजेतालाई पुरस्कार वितरण

Read More

वार्षिक सार्बजनिक सुनुवाई कार्यक्रम

Read More

Welcome to Tikapur Municipality

Tikapur Municipality Detail Description

Tikapur Municipality is green and clean City lies in Kailali district of Province No.7,seti zone situated at 14 km From South Mahendra Highway and 14 km North From India.It is Surrounded by karnali river in East, Janaki Rural Municipality in North, India in South and Bhajani Municipality in West. It Covers 122.12 sq.km. According to Population Census 2068 B.S(2011 A.D), total Population of This Municipality is 76,114(36,245 Male and 39,869 Female).The most of People engaged on Agriculture, Some are on Trade and Few people on Service. The Human Development index (HDI) of this Municipality is 0.409 approx.(UNDP,2009).The Per Capita Income of this Municipality 725 $ Approx. Tharu, Chhetri,Bhramin,Dalit and Magar are Major Caste of This Municipality.They have Different Culture and Tradition like Maghi, dashin, Tihar, Holi, Christmas etc.They Follows Different Religions like Hinduism, Christian , Buddhists , Islam etc.

Elected official

Tapendra Bahadur Rawal
Mayor
Keshari Kumari Rawal(Bista)
Deputy Mayor

Official

Navraj Joshi
Civil Engineer
9848421689
Ranju Acharya
Administrative officer/Information officer
9848035090
Er.Nabin Ojha
Architect Engineer
9849000457
Chitra Raj Upadhyay
IT Officer
9848538320

सेवाहरु

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- हदम्याद तोकिएकोमा हदम्याद भित्र र नतोकिएकोमा कार्येविधि बमोजिम
जिम्मेवार अधिकारीः- न्यायीक समिति/कानुन साखा
सेवा दिने कार्यालयः- टीकापुर नगरपालिका
सेवा शुल्कः- रु. १०० |-
आवश्यक कागजातहरुः-

1. न्यायीक समितिले उजूरीको कारवाही किनारा  गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ को अनुुसूची —१ बमोजिमको रीत पुगेको निवेदनपत्र । 

2. सम्बन्धित निवेदकको नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।

3.विवाद संग सम्बन्धित अन्य आवश्यक कागजातहरु

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- सोहि दिन ,सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वार्ड अध्यक्ष /वार्ड सदश्य /वार्ड सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वार्ड कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१.निबेदन पत्र र नागरिकता पप्रमाण पत्रको प्रतिलिपी |
२.बसाई सराई गरि जानेको हकमा परिवारको विवरण|
३.जहाँ जाने हो तेस ठाउँको लालपुर्जा र जुन ठाउँमा आउनेको पनि पेश गर्नु पर्ने |
४.बसाई सरि आउनेको हकमा बसाइ सराई गरि ल्याएको प्रमाण पत्र |
५. जाने -आउने सबै व्यक्तिको नागरिकता /जन्म दर्ताको प्रतिलिपी |
६.चालु आ.व. सम्म घर जग्गा र मालपोत कर वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद |

जानकारी