Municipal council decision/नगर परिषद निर्णयहरु

टीकापुर नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७१/०७२को नगर परिषद्का निर्णयहरु

नगर सभाका अन्तिम निर्णय २०७४.७५

आ.व. २०७४/०७५ का लागि सम्पन्न नगरपरिषद् बैठकका निर्णयहरु

आ.व. २०७३/०७४ का लागि सम्पन्न नगरपरिषद् बैठकका निर्णयहरु

टीकापुर नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को नगर परिषद्का निर्णयहरु