Notice Board/सुचना पाटी

घ बर्गको निर्माण ब्यबसायी हरुका लागि अत्यन्त जरुरि सूचना

वडा नं . ६ र ७ स्थीत घाटहरुको ठेक्का र वडा नं. ७ स्थित सपिंग कम्पलेक्स भवनको टेन्डर सम्बन्धि सूचना

प्रहरी संयोजक र नगर प्रहरीको अन्तर्वार्तामा उतिर्ण भै नियुक्तिको लागि सिफारिस र बैकल्पिकमा सिफारिस सम्बन्धि सूचना

प्रयोगात्मक परिक्षामा उतिर्ण भएका नगर प्रहरीको अन्तरबार्ता हुने मिति,समय र स्थान र सहभागीहरुको नामावलि सम्बन्धि सूचना

शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान को सुचना

सटर , हाटबजार , घाट, बसपार्क आदिको ठेक्का सम्बन्धि सुचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्न आशयको सूचना

बजेट तथा कार्य क्रम पेश गर्ने बारेको सूचना

कार्यालय ब्यबस्थापनसँग सम्बन्धित सामग्रीहरुको सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत भएको सूचना

डकर्मी तालिममा समाबेस हुने सहभागीहरु छनौट गरिएको सम्बन्धि सूचना