Notice Board/सुचना पाटी

जिप , टिप्पर र सक्सन मेशिन खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी बोलपत्र सम्बन्धि सुचना

औषधि खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

घाटहरुबाट प्राकृतिक श्रोतको कर संकलनका लागि सिलबन्दी बोलपत्र सम्बन्धि सूचना

सूचना सुचना सुचना

सडक बत्ति संग सम्बन्धित सामानहरुको आपूर्तिका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना

प्राबिधिक कर्मचारी करारमा लिने सम्बन्धि सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

घ बर्गको निर्माण ब्यबसायी हरुका लागि अत्यन्त जरुरि सूचना

वडा नं . ६ र ७ स्थीत घाटहरुको ठेक्का र वडा नं. ७ स्थित सपिंग कम्पलेक्स भवनको टेन्डर सम्बन्धि सूचना

प्रहरी संयोजक र नगर प्रहरीको अन्तर्वार्तामा उतिर्ण भै नियुक्तिको लागि सिफारिस र बैकल्पिकमा सिफारिस सम्बन्धि सूचना