Notice Board/सुचना पाटी

सहकारी तथा बैंकिंग तालीम सम्बधि सूचना

लोक सेवा आयोग तयारी कक्षाको लागि आबेदन भर्ने सम्बधि सूचना

अमिन पद (चौथो तह) को सेवा करारको अन्तरबार्ता हुने सम्बन्धि सूचना

सिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना

अस्पताल प्रबन्धक ( सातौं तह) सेवा करारको अन्तरबार्ता हुने सम्बन्धि सूचना

दमकल खरिद सम्बन्धि बोलपत्र सूचना

टीकापुर नगरपालिकाको दशौं नगरपरिषद् बैठक मिति २०७३ साल पौष २४ गते सम्पन्न गरियो

टीकापुर नगरपालिकाको स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण ( आ.ब. २०७३/७४)

टिकापुर नगरपालिका कार्यालयको आ.व.२०७२/७३ को MCPM कार्य सम्पन

MCPM Running Photo

वडा भेला सम्बन्धि सूचना