Notice Board/सुचना पाटी

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

घ बर्गको निर्माण ब्यबसायी हरुका लागि अत्यन्त जरुरि सूचना

वडा नं . ६ र ७ स्थीत घाटहरुको ठेक्का र वडा नं. ७ स्थित सपिंग कम्पलेक्स भवनको टेन्डर सम्बन्धि सूचना

प्रहरी संयोजक र नगर प्रहरीको अन्तर्वार्तामा उतिर्ण भै नियुक्तिको लागि सिफारिस र बैकल्पिकमा सिफारिस सम्बन्धि सूचना

प्रयोगात्मक परिक्षामा उतिर्ण भएका नगर प्रहरीको अन्तरबार्ता हुने मिति,समय र स्थान र सहभागीहरुको नामावलि सम्बन्धि सूचना

शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान को सुचना

सटर , हाटबजार , घाट, बसपार्क आदिको ठेक्का सम्बन्धि सुचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्न आशयको सूचना

बजेट तथा कार्य क्रम पेश गर्ने बारेको सूचना

कार्यालय ब्यबस्थापनसँग सम्बन्धित सामग्रीहरुको सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत भएको सूचना