Staffs

Photo Name Designation Email Phone
वृजलाल महतौ अमिन 9811602426
मटराम चौधरी खरिदार mastailachaudhary@gmail.com 9865631822
तारा बिक्रम राना खरिदार tarabikram.rana@gmail.com 9848432771
देवी राम जैसी ढुंगाना आ.ले.प 9741051010
मोहन सिंह साउद खरिदार mohansaud2014@gmail.com 98484298855
चक्र बहादुर रावल वडा-सचिब 9848613315
डम्बर बहादुर खड्का वडा-सचिब 9848571143
जग बहादुर कार्की वडा-सचिब 9848429413
भिखु थारु वडा-सचिब 9848501302
दामोदर थारु वडा-सचिब 9848433433

Pages