नगरपालिकाले संचालनमा ल्याएको साईट कस्तो लाग्यो ?

राम्रो
89% (64 votes)
नराम्रो
11% (8 votes)
Total votes: 72