लोकसेवा तयारी कक्षामा समाबेस हुने प्रशिक्षार्थीहरुको विवरण