Error message

Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in _registry_check_code() (line 3478 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).

अस्ट्रेलियन यड द एशिया फाउन्डेसनको सहयोगमा , COMITTED NEAPAL र विकास उध्यमी द्वारा तयार गरिएको यस नगरपालिकाको इन्फोग्राफ